Kindel kvaliteet

Täpne tarne

Paindlik hinnakujundus

Multimek Baltic

Multimek Baltic OÜ on asutatud 2012 aastal ning asub Eestis, Tallinnast 40 km kaugusel Kehras. Ettevõttes töötab 60 spetsialisti. Multimek Baltic OÜ toimetab 7500 ruutmeetrises kaasaegses tootmishoones, kus ka suurtemõõtmeliste detailide valmistamine on võimalik.
Meie tugevuseks on eelkõige keskmisemõõtmeliste teraskonstruktsioonide valmistamine. Pakume teraslehtede gaasilõikust, painutust ja keevitust. Vajadusel valmistame tooted algusest lõpuni koos kokkupaneku ja pinnakäsitlusega. Oma tegevuses järgime alati kvaliteeti, täpset tarneaega ja paindlikku hinnakujundust.

Professionaalsed lahendused

Teostame töid vastavalt tellija soovile. Alates detailide lõikusest, painutusest ja keevitusest kuni kokkupanekuni.

Tutvu teenustega

Lühitutvustus meie tegevusest.

Vaata masinaparki

Olemasolevate seadmete ja masinate lühitutvustus.

Tule tööle

Sooviavalduse saatmiseks täida avaldus.


HANKETEADE

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Multimek Baltic OÜ välja alljärgneva hanke:

Painutuspingi alatööriist (pakkumuse esitamise tähtaeg 02.12.2020 16:00 GMT +2, tööde valmimise tähtaeg 6 kuud lepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 228336) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (Projekt nr 2014-2020.4.03.20-0586).

Tegemist ei ole hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse § 3 üldpõhimõtteid.

CALL FOR TENDERS

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Multimek Baltic OÜ hereby announces the following tender:

CNC-adjustable lower tool for press brake (tender offer submitting deadline 02.12.2020 16:00 GMT +2 (Estonian time), installation must be completed in 6 months from signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 228336) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported from the European Regional Development Fund (Project number 2014-2020.4.03.20-0586).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of Public Procurement Act § 3.

The project is applying for support from the European Union Regional Development Funds (Projekt nr 2014-2020.4.03.19-0483).


Multimek Baltic OÜ sai Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust ressursitõhususe projekti rahastamiseks. Projekti rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Projekti tulemusena soetatakse innovaatilised ja automatiseeritud seadmed, mis panustavad ressursitõhusamasse tootmisesse ning võimaldavad toodangumahte kasvatada.

Projekti prognoositav maksumus: 2 631 000 €

Toetusmäär: 35%