Kindel kvaliteet

Täpne tarne

Paindlik hinnakujundus

Multimek Baltic

Multimek Baltic OÜ on asutatud 2012 aastal ning asub Eestis, Tallinnast 40 km kaugusel Kehras. Ettevõttes töötab 60 spetsialisti. Multimek Baltic OÜ toimetab 7500 ruutmeetrises kaasaegses tootmishoones, kus ka suurtemõõtmeliste detailide valmistamine on võimalik.
Meie tugevuseks on eelkõige keskmisemõõtmeliste teraskonstruktsioonide valmistamine. Pakume teraslehtede gaasilõikust, painutust ja keevitust. Vajadusel valmistame tooted algusest lõpuni koos kokkupaneku ja pinnakäsitlusega. Oma tegevuses järgime alati kvaliteeti, täpset tarneaega ja paindlikku hinnakujundust.

Professionaalsed lahendused

Teostame töid vastavalt tellija soovile. Alates detailide lõikusest, painutusest ja keevitusest kuni kokkupanekuni.

Tutvu teenustega

Lühitutvustus meie tegevusest.

Vaata masinaparki

Olemasolevate seadmete ja masinate lühitutvustus.

Tule tööle

Sooviavalduse saatmiseks täida avaldus.

 


 

 


Multimek Baltic OÜ sai
Keskkonnainvesteeringute Keskuselt toetust ressursitõhususe projekti
rahastamiseks. Projekti rahastati Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist.
Projekti tulemusena soetatakse innovaatilised ja automatiseeritud seadmed, mis panustavad
ressursitõhusamasse tootmisesse ning võimaldavad toodangumahte kasvatada.

Projekti prognoositav maksumus: 2 631 000 €

Toetusmäär: 35%

 

 

Projekt „Multimek Baltic OÜ ressursitõhususe investeering 2” sai Euroopa Regionaalarengu Fondist toetust

Projekti lühikokkuvõte:

Projekti tulemusel soetatakse olemasolevale painutuspingile uus innovaatiline ja automaatne alumine tööriist. Hetkel ei ole võimalik Eesti tehases painutuspingiga kõiki paindeid teostada ning osad tööd teostatakse seetõttu Soomes. Uue tööriistaga suureneb erinevate painete teostamise võimekus, mis võimaldab säästa transpordikulude pealt ja aitab mitmekesistada tehase toodangut.

Projekti eesmärk ja tulemus:

Projekti eesmärk on vähendada logistikakulusid läbi painutusprotsessi automatiseerimise ja lisada ettevõttele tootmisvõimekust. Meetme raames kaovad ettevõttes ära logistikakulud, mis olid seotud ülepainetega.

Projekti maksumus (EUR):

110 000

Toetuse summa (EUR):

55 000

 

Hanketeade

Seoses tootmisvõimsuse ja efektiivsuse suurendamisega kuulutab Multimek Baltic OÜ välja alljärgneva hanke:

  • Kaarkeevitusrobot (pakkumuse esitamise tähtaeg 28.06.202100 GMT +3, tööde valmimise tähtaeg on 6 kuud alates lepingu sõlmimisest).

Täiendava informatsiooni saamiseks ja selgituste küsimiseks palume end registreerida hankele Riigihangete Registris (viitenumber 236541) https://riigihanked.riik.ee/.

Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist (projekt nr 2014-2020.4.03.19-0483).

Tegemist ei ole  hankijaga riigihangete seaduse tähenduses. Hanke läbiviimisel järgitakse riigihangete seaduse  § 3 üldpõhimõtteid.

 

 

Call for tenders

In association with increasing the capacity and effectiveness of its production Multimek Baltic OÜ hereby announces the following tender:

  • Arc Welding Robot (tender offer submitting deadline 28.06.2021 16:00 GMT +3 (Estonian time), installation must be completed in 6 months from signing the contract).

For additional information, please register to the tender in the Estonian E-Procurement Register (reference number 236541) https://riigihanked.riik.ee/.

The project is being supported by the European Regional Development Fund (project number 2014-2020.4.03.19-0483).

This is not a public procurement defined by the Public Procurement Act. However, the tender process follows the principles of the Estonian Public Procurement Act § 3.